Tea Time「小食邊爐」・親子情趣

Tea Time「小食邊爐」・親子情趣
天寒地凍,同小朋友一齊喺屋企打下「小食邊爐」絕對樂趣無窮啊!(對小朋友來講haha~)燒下棉花糖、番茄仔、烘個麵包、加塊朱古力餅⋯⋯邊食邊歎Tea、睇住大電視,超正!帶埋去郊遊都超方便,變成小朋友專屬小烤爐,大人就自己BBQ,唔錯唔錯:)
圖及價錢等詳情: /chefn.com/

Tea Time「小食邊爐」・親子情趣Tea Time「小食邊爐」・親子情趣Tea Time「小食邊爐」・親子情趣